בניין 47

דופלקס דגם DP1

בניין 47 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP2

בניין 47 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP3

בניין 47 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP4

בניין 47 קומה 9 – 10

בניין 49

דופלקס דגם DP5

בניין 49 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP6

בניין 49 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP7

בניין 49 קומה 9 – 10

דופלקס דגם DP8

בניין 49 קומה 9 – 10